English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tiflis Arşivinde Kitabî Celalî Köroğlu
(The book of Jelali Koroglu in the Tbilisi archive )

Yazar : Şureddin MEMMEDLİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 58
Sayfa : 189-197


Özet
Gürcistan Milli Yazmalar Merkezi arşivinde korunan “Kitabî Celalî Köroğlu” eseri Türk soyunun bu muhteşem halk destanının yazılı şekilde elde olan en eski nüshası olarak değerlendirilmektedir. Yapıtın elyazması metninin Arap alfabesinden Latin alfabesine çevriyazısı yapılarak yayınlanmış ve belirli yönlerden irdelenmiştir. Bu makalede söz konusu eseri Türkiye edebiyat bilimine, halk bilimine daha ayrıntılı tanıtmak, eserin önemli bilimsel yanlarına ayna tutmak amaçlanmaktadır. Buradan hareketle Köroğlu destanında Gürcistan izlerine değinilmekte, Köroğlu’nun Tiflis nüshası metninin künyesel bilgileri açıklanmakta, yapıtın olay örgüsü özü, eserde Osmanlı mekân imgesi irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Gürcistan, Köroğlu, Osmanlı imgesi

Abstract
The “Book of the Jelali Koroglu”, preserved in the archives of the National Manuscripts of Georgia, is regarded as the oldest copy of the Turkish line written in this mysterious folk epic. The work was published by translating the manuscript text from the Arabic alphabet to the Latin alphabet, and examined from specific directions. Turkey said the work of the scientific literature in this article, to introduce more detail at the folklore, is intended to reflect on important scientific side of the work. From here, Koroglu's epic narrates the traces of Georgia, explains the cognitive information of the Tbilisi manuscript of Koroglu, the plot of the work, the Ottoman space image in the work.

Keywords
Azerbaijani literature, Georgia, Koroglu, Ottoman image

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com