English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Gürcücede Hâl Kategorisi ve Fonksiyonları Üzerine
(The Case Category and About Its Functions In Georgian Language )

Yazar : Harun Çimke    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 41-62


Özet
Gürcücede isim hâl ekleri, asıl fonksiyonlarının yanı sıra ikincil hatta üçüncül işlevlere de sahiptirler. İberya-Kafkas dilleri arasında en çok konuşulan dil olma özelliğine sahip olan ve eklemeli diller (Agglutinative) kategorisinde değerlendirilen Gürcücenin gramerine dair en temel konular hakkında Türkiye’de henüz yeteri kadar akademik çalışma yapılmış değildir. Bu açıdan üstlendiği işlevleri yönüyle Gürcücedeki sentaktik yapının omurgasını teşkil eden hâl kategorisi, öncelikli olarak irdelenmeye değer bir konudur. Gürcücede hâl kategorisi hususunda çok eski dönemlerden beri ortak bir kanaat mevcut değildir. Bu konunun güncelliğini korumasının nedeni olarak hâl kategorisinin kesin bir biçimde tanımlanarak çerçevesinin çizilememiş olması gösterilmektedir. Bu çalışmada Gürcücede hâl kategorisinin tarihi gelişimine, güncel tartışmalara, anlam bilimsel ve işlevsel fonksiyonlarına ışık tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gürcü dili, İberya-Kafkas dilleri, hâl kategorileri, işlevsel fonksiyonları, mülahaza.

Abstract
Case endings in Georgian language have also second and third functions together with its basic functions. There have not been yet enough academic researches about the most basic issues of grammar of Georgian language which is one of the agglutinative languages and most commonly spoken among Iberian-Caucasian languages. From this perspective, case category which is constitute the stracture of Georgian syntax in terms of its functions in a sentence is one of the most important issues to research primarly. There has not been an agreement about case category in Georgian language between Georgian linguists since oldest periods. The reason of continuing the discussions about this issue is shown as it has not been described the case category firmly and determinedits boundary in Georgian linguistic studies. In this study it will be dealt with historical improvement of Georgian case category, current discussions, its semantic and functional missions.

Keywords
Georgian language, Iberian-Caucasian languages, Georgian case category Functional missions, Argument

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com