English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Gibi Biçimbiriminin İşlevsel Dil Bilgisi Bakımından Çok İşlevli Görünümü
(Gibi Morpheme and Its Multifunctional Aspect In Terms of Functional Grammar )

Yazar : Seçil Hirik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 53
Sayfa : 205-222


Özet
Dilde anlam ve görev aracı olan tüm birimlerin birbirinden farklı veya birbiriyle ortaklaşan işlevleri bulunmaktadır. Bu bakımdan bir biçimbirime tek yönlü bakmak yerine tüm işlevlerinin belirlenmesi işlevsel dil bilgisi çalışmaları için bir basamak oluşturacaktır. İşlevsel dil bilgisinin gerekliliklerinden olan işlevsel sorgulama bir biçimbirimin diğer yönleriyle de ele alınması anlamına gelmektedir. Gibi biçimbirimi, pek çok çalışmada ifade ettiği anlam alanlarına göre görevsel ve kendinden önceki kelimeye gelen ekler bakımından istemsel yönüyle ele alınmaktadır. Çekim edatları arasında ve görevli kelimeler içinde yer verilen gibi biçimbirimi, bu çalışmada çok işlevlilik açısından değerlendirilmiştir. Biçimbirimin, söz konusu özelliklerinin yanı sıra söz dizimsel, kipsel, eşdizimsel bakımdan da incelenmesi yapılmıştır. Kullanım sıklığı sorgulanan gibi biçimbiriminin işaret ettiği anlam alanlarını karşılayan diğer bağımlı veya bağımsız biçimbirimler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gibi, biçimbirim, işlevsel dil bilgisi, çok işlevlilik

Abstract
All meaning and task items in language have different or common functions in language. In this regard, it is needed to study the all functions of morphemes rather than study just one function for functional/pragmatic grammar. Functional research that is the necessity of functional grammar means to be taken into account in other aspects of morphemes function. In some studies gibi have been studied by its semantic field and the valency that the suffix used before it. Gibi that is evaluated in the postpositions or functional words will be evaluated of its multifunction in this study. Gibi will also be studied in terms of syntactic, modality and collocation in this study. It has been tried to provide other bound or free morpheme units that meet the semantic fields pointed out by the formatting as the usage frequency is questioned.

Keywords
Gibi, morphemes, functional grammar, multifunctionality

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com