English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Amasya Şer’iyye Sicillerinden Örneklerle Osmanlı Taşrasında Cinsel Suçlar (1624-1650)
(Sexual Crimes in the Ottoman Provıncial in the Case of Amasya Court Records (1624-1650) )

Yazar : Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 153-170


Özet
Genel ahlak, aile düzeni ve kamu düzeni ile ilişkilendirilen cinsel suçların mahkemeye yansıma süreci çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu suçlar, bir taraftan bizzat mağdurlar tarafından bir taraftan da mahalleli veya köylü ile yerel idareciler tarafından mahkemeye yansıtılmıştır. Bu süreç en iyi şer’iyye sicillerinden örneklerle anlatılabilirdi. Bu sebeple de çalışmanın temel kaynağı 1624-1650 yılları arasında tarihlenen Amasya Şer’iyye Sicilleridir.

Anahtar Kelimeler
Amasya, Cinsel Suçlar, Mahremiyet, Şer’iyye Sicilleri, Kamusal alan, Özel Alan

Abstract
The topic of this study consists of general morality, family order and the process of reflection to court for the sexual crimes which is associated with public order. These crimes are reflected to court by the victims themselves, on the other hand by the peasant, residents and local authorities. This process can be ideally described by use of the examples of the court records. For this reason, the main source of this study is the court records of Amasya which dated between 1624 and 1650.

Keywords
Amasya, Sexual Crimes, Privacy, Court Records, Public sphere, Private sphere,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com