English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

27 Mayıs Darbesi Sonrası Türk Dış Politikasında Yeni Açılımlar: Ortadoğu ve Sovyetler Birliği ile İlişkiler (1960-1965)
(New Expansions on Turkish Foreign Policy After The Coup of 27th May: Relations with Middle East and Soviet's Union )

Yazar : Fehim Kuruloğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 189-206


Özet
Türkiye’nin dış politikasının ana hatları incelendiğinde belirli evrelerde önemli kırılma noktalarının yaşandığı görülebilmektedir. Bu kırılma anlarından birisi de 1960’ların ilk yarısında Kıbrıs sorunu bağlamında yaşandı ve Türk dış politikasında önceki döneme nazaran kayda değer bir değişim gözlendi. Bu çalışmada hem konjonktürel şartlar hem de iç siyasi gelişmelerin ışığında Türk dış politikasındaki dönüşüm ve bu dönüşüm ışığında Türkiye-Ortadoğu ve Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri incelenecektir. Dünya genelindeki Doğu ve Batı Blokları arasındaki yumuşama sürecinin Türkiye üzerinde de etkileri olmuştur. Buna ilave olarak içeride yaşanan siyasi gelişmeler ve dış politikaya yönelik eleştiriler politika değişikliğinin sinyallerini vermiştir. 1962 yılına kadar Batı bloğuna kayıtsız şartsız dahil olan Türkiye’nin, bu tarihten sonra Doğu bloğu ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme ihtiyacı çerçevesinde yeni dış politika vizyonu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dış politika, Sovyetler Birliği, Ortadoğu, Uluslararası İlişkiler.

Abstract
It is easy to observe some breakpoints on Turkish foreign policy during Republic era. One of this breakpoints had been occured in context of Cyprus Question in the mid 1960’s and a remarkable change is been observed in Turkish policy compared to the previous period. This study will examine the transition of Turkish foreign policy and it’s affects on Turkey-Middle East and Turkey-Soviet’s Union relations. The Detention of the relation between Western and Eastern Blocks were directly influenced the Turkey. Also internal political developments and foreign policy implementations which were largely criticized on public opinion, were the signal of the policy change. Turkey, had joined Western Block unconditionally until 1962, also needed to improve relations with Eastern Block and Middle East countries in the framework of its new policy concept after that date. <

Keywords
Foreign Policy, Soviet’s Union, Middle East, International Relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com