English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERZİNCAN-KEMALİYE (EĞİN) SIRA GEZME SOHBET TOPLANTILARI VE “EĞİN FASIL GRUBU”
(ERZİNCAN-KEMALİYE (EĞİN) SIRA GEZME SOHBET MEETINGS and ‘’ EĞİN FASIL GROUP’’ )

Yazar : Sagıp ATLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 273-300


Özet
Geleneksel sözlü kültürün yaşatılması, sürekliliğinin sağlanması ve yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılması bakımından sohbet toplantıları önemli bir yere sahiptir. Sohbet toplantıları, Türkiye’nin farklı bölgelerinde; “Barana, Kürsübaşı, Yârân, Erfene/Ferfene, Oturak Âlemleri, Sıra Yârenleri, Cümbüş, Oda Sohbetleri, Sıra Gecesi, Gezek, Sıra Gezme, Velime Geceleri (Eyvan Geceleri), Ateş Gezmesi (Birikme Geceleri), Oturmah” gibi çeşitli isimlerle, Türkiye dışında da; “Geşdek, Coro Bozo, Meşrep, Konuşma ve Muhabbet” gibi farklı adlarla bilinmektedir. Farklı bölgelerde aynı veya değişik isimlerle bilinen sohbet toplantıları, bölgelerin sahip oldukları sosyokültürel yapılarına bağlı olarak benzer ya da farklı uygulamalarla sürdürülmüştür. Çalışmamızın konusunu meydana getiren Sıra Gezme sohbetleri, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde icra edilen bir gelenektir. Günümüzde geleneksel yapısı içerisinde sürdürülmeyen bu toplantılar, “Eğin Fasıl Grubu” tarafından sadece musikî yönüyle devam ettirilmektedir. Bu yazıda, ilk önce sohbet toplantıları hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, konuyla ilgili Kemaliye’de yaptığımız alan araştırması ve diğer çalışmalardan elde edilen veriler; “Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Toplantılarının Gelişimi ve Güncel Durumu”, “Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Toplantılarının Genel Özellikleri”, “Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Toplantılarının İcra Düzeni” ve “Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Toplantılarının İşlevleri” başlıkları altında incelenecektir. İkinci başlık altında; toplantıların üyeleri ve yönetim yapısı, katılma şartları, kuralları, zamanı, mekânı, oturma düzeni, toplantı çeşitleri, giyim-kuşam âdâbı, sofra âdâbı ve cezaları değerlendirilecektir. Son olarak derleme, araştırma ve inceleme neticesinde ulaşılan verilere yer verilecektir. <

Anahtar Kelimeler
Erzincan-Kemaliye, Sohbet Toplantısı, Gelenek, Sıra Gezme, Eğin Fasıl Grubu.

Abstract
In terms of the Sohbet meetings has an important place in keeping oral traditional culture alive, ensuring continuity and transfering correctly to the new generation. In different regions of Turkey it is known such as: “Barana, Kürsübaşı, Yârân, Erfene/Ferfene, Oturak Âlemleri, Sıra Yarenleri, Cümbüş, Oda Sohbetleri, Sıra Gecesi, Gezek, Sıra Gezme, Velime Geceleri (Eyvan Geceleri), Ateş Gezmesi (Birikme Geceleri), Oturmah”. Outside of Turkey; it is known different names such as: “Geşdek, Coro Bozo, Meşrep, Konuşma and Muhabbet”. Sohbet meetings is known by the same or different names in different regions was carried out, depending on the region's socio-cultural structure, with similar or different applications. Sıra Gezme Meetings the subject of our research, performed in Kemaliye in Erzincan is a tradition. Nowadays, that is not conducted within the traditional structure of meetings is continued with the only musical aspect by “Eğin Fasıl Group”. In this research, after giving general information about the sohbet meetings, we do field research on the subject in Kemaliye and the data obtained from other studies will be examined as titles including Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Meetings, “Development and Current Status of the Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Meetings”, “General Characteristics of Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Meetings”, “The Executive Order of Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Meetings”, “Functions of Kemaliye Sıra Gezme Sohbet Meetings”. In the second title; the members of meetings and management structure, conditions of participation, rules, times, space, seating arrangements, meeting types, clothing, etiquette, table manners and fines will be evaluated. Finally, the findings obtained as a result of assembly, research and investigation will be included. <

Keywords
Erzincan-Kemaliye, Sohbet Meeting, Tradition, Sıra Gezme, Eğin Fasıl Group.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "68. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 68. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com