English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

ROMANYA’DA NEO-LİBERAL GELİŞMELERE BAĞLI DEMOKRATİKLEŞME REFORMLARI: ROMANYA OMBUDSMANI ÖRNEĞİ
(DEMOCRATIZATION REFORMS LINKED TO NEO-LIBERAL DEVELOPMENTS IN ROMANIA: THE CASE OF ROMANIA OMBUDSMAN )

Yazar : Kadir Caner Doğan  Mürşit RECEPOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 101-112


Özet
Romanya, II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet güdümü altında yönetilmiş bir ülkedir. Ancak 1980’li yılların sonlarına doğru Komünizmin çökmesi sonrasında Romanya, Sovyet anlayışına bağlı merkezi planlama ve sosyalist yönetim geleneğinden liberal ideolojiye dayalı kapitalizm sistemine dönüşmeye başlamıştır. Bu çerçevede Romanya, söz konusu dönemde dünyada etkili olan neo-liberal gelişmelerin etkisi içerisinde olmuştur. Bu dönüşüm ise Romanya’da düşünsel ve kurumsal birçok düzenlemeye neden olmuştur. Bu düzenlemelerden biri olan Romanya Ombudsmanı, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada sözü edilen dönüşüme bir örnek teşkil etmesi adına ombudsmanın yapısal-kurumsal ve işlevsel yönlerine bağlı olarak bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Neo-Liberal İdeoloji, Kapitalizm, Komünizm, Ombudsman, Romanya.

Abstract
After II. World War Romania is a country that has been governed under the Soviet-ordination. However, towards the end of the 1980s after the collapse of communism, Romania began to transform depending from on the Soviet approach which was the tradition of central planning and socialist government to based on liberal ideology capitalism system In this context, Romania has been the neo-liberal developments in the world of acting in effect in the said period. This transformation in the Romania have led to many intellectual and institutional arrangements. This arrangement is one of the Romania Ombudsman, this study of constitute the basic issue. This study referred to an example of the conversion on behalf of depending on the structural-institutional and functional aspects of the ombudsman is to provide the information.<

Keywords
Neo-Liberal Ideology, Capitalism, Communism, Ombudsman, Romania.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com