English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kosova Ekseninde Yunanistan’ın Batı Balkanlar Politikasında Self-Determinasyonun Yeri
(The Place of Self-Determination in Greece’s Western Balkan Policies in Terms of the Kosovo Axis )

Yazar : Ceren Gürseler    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 49
Sayfa : 17-32


Özet
Kosova ekseninde Yunanistan’ın Batı Balkanlar politikasında self-determinasyonun yeri, Yunan dış politikasının ve uluslararası hukukta genelgeçer kabul gören self-determinasyonun farklı noktalarda kesiştiğini göstermektedir. Batı Balkanlar politikası, Sırbistan ile ilişkileri, Avrupa Birliği üyeliği ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkileri örnek olarak verilebilir. Atina; bu farklı alanlardaki önceliklerinden hareketle Kosova’nın ayrılık ile self-determinasyonunu kullanmasına karşı çıkmaktadır. Kosova’da self-determinasyon sürecinin başlamasından beri hakkın iç seçeneklerinin uygulanması yönünde politika izlemektedir. Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Kosova’nın ve Sırbistan’ın AB üyeliği süreci içerisinde olması ise Yunanistan’ın Batı Balkanlar’da bölgeselleşme, entegrasyon araçlarını daha sıklıkla kullanmasına neden olmuştur. Batı Balkanlar’da, Kosova’dan hareketle, Yunanistan iç self-determinasyon seçeneklerini bölgeselleşme ve entegrasyon adı altında uygulamayı hedeflemektedir.<

Anahtar Kelimeler
Yunanistan, Batı Balkanlar, self-determinasyon, Avrupa Birliği, Kosova.

Abstract
The place of self-determination in Greece’s Western Balkan policies in terms of Kosovo’s axis, indicates that Greek foreign policy and international law’s widely accepted right of self-determination intercept at different points. Greece’s Western Balkan politics, her relations with Serbia, her European Union membership and her relations with Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus can be given as examples. Athens, based on her priorities in these different domains, has opposed Kosovo’s usage of self-determination through secession. Since the beginning of Kosovo’s process of self-determination, Greece has implemented policies of applying internal components of self-determination. On the other hand, Kosovo’s declaration of independence and Kosovo’s and Serbia’s process of EU accession cause Greece to use means of regionalism and integration in Western Balkans. With reference to Kosovo, Greece aims to implement internal self-determination under the names of regionalism and integration.<

Keywords
Greece, Western Balkans, self-determination, European Union, Kosovo.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com