English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Zonguldak Kömür Havzası Ve Kentsel Yerleşme İlişkisi
Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayan madencilik, kentlerin şekillenmesine ve gelişmesinde de etkin role sahiptir. Ekonomik olarak olumlu yanlarının olmasına rağmen madenciliğin kentsel gelişme yönünden önemli riskleri de bulunmaktadır. Maden sahlarının yanına ya da üzerindeki yerleşim alanları tasman tehlikesi altındadır. Madencilikle geçimini sağlayan kentlerde, kentsel planlama çalışmaları tasman riski gözetilerek yapılmalı nüfus projeksiyonları, kentsel sosyal ve teknik altyapı bu doğal veriler doğrultusunda planlanmalıdır. Başka bir deyişle, kentleşme politikası, tasmanların olumsuz etkilerini en aza indirecek bir kararlar ve programlar bütünü olmalıdır. Zonguldak kentinde taşkömürü üretimine paralele gelişen kentleşme olgusu zaman içinde tasman alanları üzerine plansız konut alanlarının oluşmasına neden olmuştur. İmar afları ile yasal boyut kazanan bu düzensiz konut alanları tasman tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Tasman, Zonguldak, Yerleşim alanı, Kent Planlama

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com