English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Deyim ve Atasözlerinin Öğretilmesinde Görsel Bir Araç Olarak Karikatürlerin Başarıya Etkisi
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin deyim ve atasözlerinin anlamlarını kavramada karikatür tekniğinin başarıya olan etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Grupların seçiminde yansız atama yapılmıştır. Erzurum’daki bir ilköğretim okulunda 6. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere uygulama yapılmış; çalışmaya deney grubunda 21 erkek, 15 kız; kontrol grubunda ise 15 kız, 17 erkek öğrenci olmak üzere toplam 68 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri 5 tane çoktan seçmeli, 10 tane eşleştirmeli ve 2 tane açık uçlu olmak üzere toplam 17 sorudan oluşan Atasözleri ve Deyimleri Öğrenme Başarı Testi (ADÖBT) aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında çözümlenmiş, bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak karikatürlerle öğretim tekniğinin atasözleri ve deyimlerin öğretiminde mevcut öğretim programı yaklaşımlarına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Deyim öğretimi, atasözü öğretimi, görsel araç, karikatür, başarı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com